Budrovac.com

Popravljanje ograde

Dana 08. 04. 2017. oko 10 sati vijećnici župe Uznesenja Blažene Djevice Marije započeli su sa uklanjanjem stare žice i stupova oko župnog dvora sa južne strane, nakon što su uklonili stare stupove i žicu postavljeni su novi stupovi koje je donirao Miroslav Barberic i novu žicu koja je kupljena od viška sredstava proslave 70 godina župe. Na poslovima promjene stupova i žice radili su: Miroslav Barberic, Zoran Pleško, Jurić Željko, Blaž Bujan, Luka Perčulija, Damir Perčulija, Mladen Rogoz i Marijan Bajsar.

Slični članci

Godišnja skupština DVD-a Budrovac

Dana 18. 02. 2017. sa početkom u 19.00 sati održana je sjednica skupštine DVD-a Budrovac u Društvenom domu u Budrovcu. Ovoj izbornoj skupštini prisustvovala su DVD-a: Đurđevac, Virje, Sirova Katalena,[…]

Pročitaj više »